α-pandēmía
o della contemporanea catastrofe

α-pandēmía
o della contemporanea catastrofe

regia fabio d’ambrosio
musica aphantasia qbb (s.greco – g.venosta)
ragazza joana curri
ragazza alice pareyson